Bakılan Çocukların Özellikleri

1.         İki aile ile yaşamak

Koruyucu çocuklar evlatlık değildirler. Bir ailede sürekli yaşasalar bile akraba ilişkileri öz ailesiyle devam etmektedir.

Bakımdaki çocuklar iki aileye sahip olmakla iki aile sisteminin üyesidirler. Öz aile ve koruyucu ebeveynler arasında saygılı ve kabullenici bir tutum sergilendiğinde, bakımdaki kimi çocuklar böyle bir uygulamayla mutlu olmaktadırlar.

Aynı zamanda çocuklar her ne kadar koruyucu ailede kendilerini iyi hissetseler ve bunlar kendilerine her şeyi sunsalar bile, kendi ailelerini merak edip onlarla ilgilenmek isteyebilirler. Koruyucu aileleri, kendilerine geçmişlerini yeniden kurgulamak konusunda yardımcı olurlarsa, şimdiki zamanı daha net değerlendirip üstesinden gelebilirler.

2.         Çocukların geçmişini gözönünde bulundurmak

Bakımdaki çocukların öz aileleri ile bağlantıda kalabilmeleri için velileri, kardeşleri ve diğer akrabaları ile görüşmeleri sağlanmalı ve özendirilmelidir. Çoğu zaman bakımdaki çocuk ile velileri arasında ziyaret, mektup ya da telefon irtibatları mevcuttur. Ziyaret şartları, sözgelimi miktarı, süresi ve yeri, çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir ve bunların hepsi yardım planı toplantıları ile tespit edilmektedir. 

Her zaman düzenli ziyaretler mümkün olmayabilir, fakat bu durumda bile bakımdaki çocuklar kendi geçmişleri konusunda merak duyarlar. Onlar neden kendilerinin anne babalarında yaşayamadıklarını özellikle anlamak isteyebilirler. Kendi yaşam öyküleri hakkındaki bilgilendirmeler onlara bu soruya cevap bulmada yardımcı olmakta ve kimlik gelişimlerinde önem arzetmektedir.