Koruyucu Aile Olma Süreci

Çocuk alabilmek için hazırlıklar

Koruyucu aile olmak isteyenler bilgilendirme toplantısı, hazırlık semineri ve inceleme süreci gibi aşamalardan geçmek durumundadırlar. Bu aşamaların sonucunda, koruyucu aile eğitiminden geçmiş, adli sicil kaydı bulunmayan ebeveynlerin belirlenmesi yoluyla çocukların güvenli bir ortamda kalmaları güvence altına alınmaktadır.

Koruyucu aile adayları bu süreci yalnız olarak değil, birçok paydaş kurumla -Gençlik Daireleri, serbest yükleniciler (freie Träger) vs.- ile yürütüp her aşamada ve aile olduktan sonra da her zaman danışman yardımı alabilirler.

Koruyucu aile sürecine girmek isteyenlerin, göz önünde bulundurmaları gereken bazı hususlar:

  • Neden şimdi bakıma muhtaç bir çocuk almak istiyoruz?
  • Bir çocuğa verebileceğimiz özel şey nedir?
  • Çocukları sınırlı bir zaman için mi almak istiyoruz? Ya da bir çocuğa süresiz bir hayat yeri mi sunmak istiyoruz?
  • Çocuğun yaşı, cinsiyeti, görünüşü ve etnik kökeni hakkındaki düşüncelerimiz nelerdir?
  • Hangi tür anormalliklere, muhtemel hastalıklara ve bakılan çocuğun özürlü hallerine karşı anlayış ve sabır gösterebiliriz veya gösteremeyiz?
  • Hangi durumları, davranış tarzlarını ya da realiteleri tolere edemeyiz?
  • Hangi durumlarda bir çocuktan hayal kırıklığına uğrarız?
  • Gençlik Daireleriyle ve diğer kurumlarla işbirliği yapmaya hazır mıyız?

Yeteri kadar bilgi toplayıp, bakımını üstleneceğiniz bir çocuk alma kararına vardıysanız ikamet ettiğiniz belediyenin Gençlik Dairesine veya yerel yönetimin anlaşmalı olduğu bir özel yüklenici kuruma başvurabilirsiniz. Özel kurumlar da Gençlik Dairelerinin görevlendirmesiyle çalışmakla beraber bütün önemli kararlarda yine gençlik dairesi sorumludur.

Hazırlık ve inceleme safhasının sizin için somut olarak nasıl şekilleneceği konusu, yaşadığınız şehirde geçerli olan teamüllere/kurallara bağlıdır.

1.         Bilgilendirme toplantısı ve hazırlık semineri

Bilgilendirme toplantısı (Infoabend)

Bilgilendirme toplantısında önemli konu alanlarıyla ilgili genel bilgi veriliyor. Bu bilgiler arasında; çocuğun bir koruyucu aileye verilme sebepleri, koruyucu ailelerden beklentiler, öz aileyle irtibat, hukuki çerçeve ve çocuk almak için verilecek dilekçe vb. bulunmaktadır.

Hazırlık semineri (Vorbereitungsseminar)

Bu seminer bir çocuğa koruyucu aile olma konusunda iyi bir temel sunmaktadır. Seminerde koruyucu ailenin gündelik hayatında önemli olan konu alanları ile ilgili bilgiler sunulmakta. Seminerin içinde konuşmalar ve grup çalışmaları yapılmakta, rol oyunları vb. metodlarla koruyucu aile olma adaylarının arzuları, kaygıları, becerileri ve sınırları ele alınmaktadır. Seminer esnasında birçok pedagojik bilgi ve başka katılımcılarla gelecekteki sorumlulukların farklı yönleri görüşülmektedir.

Bu toplantılara, tecrübelerini aktarmak ve soruları yanıtlamak için koruyucu aile olanlar da  katılım sağlayabiliyor.

2.         İnceleme süreci (Überprüfungsprozess)

İnceleme sürecinde birçok görüşme gerçekleşmektedir.  Görüşmelerden  biri de koruyucu aile adaylarının evlerinde yapılmaktadır. Bazen görüşmeler arasında adaylardan birtakım görevlerin yerine getirilmesi istenir ve belirli konular hakkında düşüncelerini ifade etmeleri gerekir. Ayrıca şu belgelerin hazır bulundurulması şart koşulur:

a)     Başvuru formu (Antragsformular)

b)    Özgeçmiş (Lebenslauf)

c)     Doğum kayıt örneği (Geburtsurkunde)

d)    Evliler için evlilik cüzdanı örneği (Familienbuch)

e)     İkamet belgesi (Meldebescheinigung)

f)     İş ve gelir durumunu gösteren belgeler (Gehaltsnachweise)

g)    Adli sicil kaydı (Polizeiliches Führungszeugnis)

h)     Sağlık raporu (Gesundheitszeugnis)

Görevli meslek personeli ile yapılan bu görüşmeler kapsamında önemli olan, aile ile tanışmanın yanı sıra iyi bir iletişimin kurulması ve karşılıklı bir güven ilişkisinin oluşmasıdır. Bu şekilde, iki taraf sürecin sonunda hangi çocuğun koruyucu aileye yerleşmesinin uygun olacağı kararını birlikte verebilir.

Mercilerin deneyimli elemanlarının bu dikkatli bakış ve incelemeleri hem makamlar için, hem de çocuklar ile aileler için önemlidir ve tarafları gerekli-gereksiz yüklerden korumak, uygun olmayan bir aile ve çocuk birleşmesinin önüne geçerek ilerideki bir ayrılığın etkilerinden çocuğu ve aileyi koruyarak çocuk için tekrarlanan ayrılıkların önü kesilmek istenmektedir.

Gençlik Dairesi sürecin sonunda uygun görürse, adayları koruyucu aile adayı olarak kayda alıp verilecek çocuk için araştırmalara başlar.

İnceleme sürecini daha önce yaşamış olan koruyucu ailelerin çoğu, bu süreci dışarıdan bir teftişten ziyade kendi arzu ve imkânlarını ve hatta sınırlarını öğrenmek açısından bir yardım olarak algıladıklarını belirtiyorlar.