Velayet Hakkı, Maddi Destekler ve Sigortalar

Yanınıza yerleştirilen çocuğun velayet hakkı çoğu zaman öz ailededir, eğer çocuğun velayeti §1666 BGB maddesine göre öz ailenin elinden alınıp bir vasiye devredilmediyse.

Temel kararlarda (örneğin okul seçimi veya değiştirilmesi, yabancı ülkelere gitme, meslek eğitimi sözleşmesi, aşı izni ve tıbbî müdahaleler/ameliyatlar, taşınmalar) koruyucu ailedeki çocuğun kanuni temsili öz ailede veya vaside kalmaktadır. Vasi bağımsız bir kişi, bir dernek veya gençlik dairesi de olabilir.

Koruyucu ailelerin şu hakları vardır:

  • Çocuğun gündelik hayatındaki meselelerinde karar vermek ve onu temsil etmek, örn. doktor ziyaretleri, çocuk için alışverişler, okuldaki yazılı sınavlar ve karnelerin altına imza atmak, çocuğun bir spor kulübüne veya başka derneklere kaydı, arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret vesaire,
  • Bir gencin iş kazancını yönetmek,
  • Çocuk ya da genç için geçim, sigorta, bakım ve diğer sosyal yardımlarla (örn. çocuk parası) ilgili haklarını talep etmek ve yönetmek,
  • Velayet hakkı olan kişinin aldığı temel kararlar (örneğin anaokulu veya okula gitme ya da meslek eğitimine veya işe başlama bağlamında) çerçevesinde hukuki eylemlerde bulunmak.

Koruyucu aileler Gençlik Dairesi’nden kendi gelir durumlarından bağımsız olarak şu maddî katkıları ve kolaylıkları almaktadırlar:

a)     Geçim masrafları için bakım ücreti (Pflegegeld)

Geçim masrafı kaleminden çocuğun yiyecek, giyim, kira, elektrik faturası, kalorifer, okul eşyaları, harçlık, oyuncak gibi harcamalar içindir. Ödenecek tutar çocuğun yaşına ve belediyenin standart hesabına göre belirlenir.

b)    Çocuğun eğitim ücreti (Erziehungsgeld)

Eğitim ücreti koruyucu ebeveynlere pedagojik çabaları karşılığı verilmektedir. Ödenen ücret eyaletlere göre değişebilir.

c)     Diğer masrafları karşılayacak katkılar

Bir defalığına ödenen özel masrafların karşılanmasına mahsus ek yardımlar dilekçe ile alınabilmekte; bunlar çocuk için alınacak mobilya, ilk donanım, okul gezileri, tatil gezisi gibi harcamaları karşılamaya yöneliktir.

d)    Çocuk parası (Kindergeld)

Aileye yerleştirilen çocuk kalıcı ise, koruyucu aile çocuk parasını alma hakkına sahiptir. Çocuk parası bakım parasının(Pflegegeld) üzerine pay edilerek hesaplanıyor. Bakımı üstlenilen çocuk eğer koruyucu ailede yaşı en büyük çocuk ise ilk çocuğa ödenen çocuk parasının yarısı bakım parasından kesilir, eğer değilse, birinci çocuğa ödenen çocuk parasının çeyreği bakım parasından kesilir.

e)     Vergi kolaylığı (Kinderfreibetrag)

Eğer çocuk koruyucu ailede sürekli yaşıyorsa bu durumun vergi tahakkukunda karşılık görebilmesi için yılın 30.11. tarihine kadar vergi dairesinde kaydedilmek suretiyle bildirimde bulunulması gereklidir.

 

f)     Ebeveyn izni (Elternzeit)

Koruyucu aileler tıpkı diğer ebeveynler gibi ebeveyn izni alma hakkına sahiptirler. Bu da çocuğu aldığınız tarihten itibaren üç yıl içinde, ama en fazla çocuğun sekizinci yaşını doldurmasına kadar alınabilir. Bu süre emeklilik sigortasına dilekçe verilmesi durumunda kayda geçmektedir. Ancak eğitim veya ebeveyn parası alma hakları Gençlik Dairesinin çocuk için bakım parası (Pflegegeld) ödemesi nedeniyle yoktur.

 

g)    Sağlık sigortası (Krankenversicherung)

Bakımı üstlenilen çocuklar ya öz aileleri tarafından sigortalı ya da koruyucu ailenin sağlık sigortasına dâhil edilerek sigortalanırlar.

 

h)     Sorumluluk sigortası (Haftpflichtversicherung)

Genelde çocuklar öz ailelerinin sorumluluk sigortası kapsamındadırlar. Koruyucu aile için önemli olan, bakımdaki çocuğun aileye karşı olası tazminat haklarına karşı geçerli olacak bir sorumluluk sigortası yaptırılmasıdır (örneğin yemek pişirirken dikkatsizlikten dolayı çocuğun elinin yanması).